امروز برابر است با :17 September, 2021

ایجاد انگیزه موفقیت

کتاب صوتی ایجاد انگیزه موفقیت اثر برایان تریسی | موفقیت |

با خودتان طوری رفتار کنید که می خواهید آنگونه باشید!

  • آیا نیاز به اعتماد به نفس و پشتکار بیشتری برای کارهای خود دارید؟
  • با ایجاد انگیزه و عکس العمل­ های مثبت می توان به موفقیت رسید؟
  • اولویت اصلی با چه کاری است؟

افراد بسیاری زندگی خود را به دست سرنوشت میسپارند و از این رو هیچ گاه در زندگی به موفقیت حقیقی دست نخواهند یافت. همچنین به خاطر شکست های زندگی، دیگران و سرنوشت را سرزنش می کنند. شما باید کنترل زندگی خود را در دست بگیرید و با لحن مثبت با خودتان صحبت کنید تا بتوانید در آینده ای نه چندان دور به نتایج و اهداف مورد نظرتان برسید.

موفقیت به عوامل و ویژگی­های خاصی مرتبط است که می توان آنها را آموخت یا در خود تقویت کرد. در هر جایگاهی که قرار دارید باید همواره خود و شغل­تان را دوست داشته باشید و این قدرت را در خود تقویت کنید تا به موفقیت حقیقی دست یابید.

شما هم اکنون میتوانید کتاب صوتی ایجاد انگیزه موفقیت در خود اثر برایان تریسی را از سایت pordaramad.ir به صورت رایگان دانلود کنید.

Share

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!